BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koronawirus - informacje dla strażaków
 
21-04-2020 11:29

Materiał edukacyjny dla strażaków jednostek OSP w związku z występowaniem zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2, wywołującym chorobę COVID-19

 
01-04-2020 15:21

Ozonowanie pojazdów

 
27-03-2020 10:09

właściwości ochronnych stosowanych środków ochrony

 
26-03-2020 14:38

Podręcznik zapobiegania i leczenia wystąpienia COVID-19

 
25-03-2020 10:40

Zasady prowadzenia dezynfekcji w związku z SARS CoV-2

 
19-03-2020 14:57

Prośba o rozpropagowanie apelu

 
17-03-2020 20:12

Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r. - Główny Inspektor Sanitarny MSWiA

 
17-03-2020 08:49

Informacja dla strażaków PSP i OSP z woj. wielkopolskiego dot. konsultacji psychologicznych

 
14-03-2020 19:36

Przypomnienie dotyczące zasad dezynfekowania sprzętu

 
13-03-2020 15:58

Wytyczne Komendanta Głównego PSP dla ochotniczych straży pożarnych

 
13-03-2020 15:40

Zasady wykonywania pomiaru temperatury na przejściach granicznych oraz punktach kontrolnych przez funkcjonariuszy PSP

 
13-03-2020 15:26

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie postępowania funkcjonariuszy i pracowników mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2

 
13-03-2020 15:19

Wytyczne WHO dla ratowników

RSS