BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w zwi±zku ze zgłoszeniem wyst±pienia zagrożeń od rojów gniazd owadów błonkoskrzydłych [pdf 384 KB]

Wykaz podmiotów zajmuj±cych się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych [PDF] [DOC]

(Celem dodania namiaru do podmiotu zajmuj±cego usuwaniem owadów błonkoskrzydłych prosimy o przesłanie niezbędnych danych na adres kancelaria@psp.wlkp.pl)

Powrót